Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

Για κατάθεση σε τράπεζα, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς τραπέζης:

  • ALPHA BANK  IBAN GR88 0140  3400  3400  0233  000  0430  -    ALPHA         34 000 233 0000 430
  • EUROBANK    IBAN GR29  0260  0360  0006  4020  094  1140  -    EUROBANK   0026 0036 64 0200 941 140
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ      IBAN GR38  0171  7370  0067  3711  365  8481  -    ΠΕΙΡΑΙΩΣ     6737 1136 58481 
  • ΕΤΕ              IBAN GR68  0110  6920  0000  6924  700  5460  -    ΕΤΕ             692 470 054 60