Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ELECTRIC LIFE HELLAS ΑΕΒΕ πιστεύει στην υποχρέωση της για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική αναφέρεται ως «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και λαμβάνουμε σχετικά με εσάς.

 

1. Ποιοι είμαστε

 

Είμαστε η ELECTRIC LIFE HELLAS ΑΕΒΕ και είμαστε ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

2. Πως επικοινωνούμε μαζί σας

 

 

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω αναφερόμενα κανάλια επικοινωνίας: μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο (SMS), άμεσων μηνυμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, αναλόγως με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει.

 

 

3. Τα είδη των Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα είδη Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 

α. Ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις κατοικίας/εργασίας

β. Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών σταθερού και κινητού τηλεφώνου

γ. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Δ.Ο.Υ.

δ. Το επάγγελμα

 

4. Πως συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Ό,τι γνωρίζουμε για εσάς, παρέχεται κυρίως από εσάς, όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για πρώτη φορά και ενόσω είστε πελάτης μας. Ενδέχεται να μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα, σε διάφορες χρονικές στιγμές και μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή εγγράφως, όταν για παράδειγμα:

 

 1. ζητήσετε πληροφορίες ή υποβάλετε αίτημα, για την προμήθεια υλικών ή για την παροχή προς εσάς μίας εκ των υπηρεσιών μας

   

 2. ζητήσετε πληροφορίες ή μας στείλετε μία φόρμα ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση μίας συνάντησης μαζί μας

   

 3. ζητήσετε να έρθετε σε επαφή με ένα στέλεχος, συνεργάτη

   

 4. προβείτε σε τροποποίηση των στοιχείων σας ή υποβάλλετε κάποιο αίτημα δικαιώματος σας ή υποβάλλετε παράπονο.

   

 

Επιπλέον, ενδέχεται να μας παρασχεθούν τα είδη Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω, στην ενότητα Πως συλλέγουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα από:

 

 1. Συνεργάτες, ή Πελάτες ως σύσταση με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας

   

 

Ενδέχεται να απαιτηθεί να προβούμε σε επαλήθευση των Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε για εσάς, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι είναι πλήρη και ακριβή, επικοινωνώντας μαζί σας με τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας

Τέλος, προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα εικόνες σας συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις μέσα από τα εγκατεστημένα συστήματα καταγραφής & παρακολούθησης τα οποία έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλεια του χώρου και την προστασία των εργαζομένων. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη επεξεργασία μπορείτε να διαβάσετε στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που υπάρχει στον παρών ιστότοπο.

 

5. Σχετικά με τα Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα

 

Σε οποιεσδήποτε από τις παραπάνω επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε δεν συλλέγουμε Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα όπως είναι η καταγωγή (φυλή) , οι θρησκευτικές πεποιθήσεις , οι σεξουαλικές πεποιθήσεις , καθώς επίσης και ειδικά δεδομένα που έχουν σχέση με την υγεία.

 

6. Γιατί συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να:

 

 1. α. σας παράσχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την μεταπώληση υλικών και εμπορευμάτων που έχουν σχέση με την Εικόνα, τον Ήχο, την Προστασία, την Ασφάλεια & το Φωτισμό καθώς και πληθώρα αναταλλακτικών ειδών και αξεσουάρ.

   

 2. β. ελέγχουμε τα στοιχεία σας, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.

   

 3. γ. σας παράσχουμε τις πληροφορίες, για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που ζητάτε από εμάς.

   

 4. δ. διαχειριστούμε την συμβατική μας σχέση, ενόσω είστε πελάτης και να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.

   

 5. ε. επαληθεύουμε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει.

   

 6. στ. αναλύουμε, αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες μας.

   

 7. ζ. διερευνούμε παράπονά σας.

   

 8. η. παράσχουμε αποδεικτικά στοιχεία, στην περίπτωση αντιδικίας ή αναμενόμενης αντιδικίας μεταξύ μας.

   

 9. θ. σας παράσχουμε πληροφορίες προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, για την ανωτέρω ενημέρωση σας ενημερώνουμε για αλλαγές στα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

   

 10. ι. παρακολουθούμε την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

   

 

 

 

 

7. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας

 

Με βάση το Άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η επεξεργασία είναι σύννομη και η νομική βάση είναι η συμβατική υποχρέωση που έχουμε απέναντί σας για την παροχή των υπηρεσιών μας.
 

 

8. Λοιπές επεξεργασίες που απορρέουν από την παρούσα

 

Ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για να συμμορφωθούμε με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, υποχρεώσεις, σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της πρόληψης της τρομοκρατίας και των ελέγχων επιβολής κυρώσεων, καταγγελιών/αιτιάσεων και δικαστικών ερευνών ή δικαστικών διαφορών.

 

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα κατά την συμμετοχή σας σε υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης για τις οποίες θα ενημερωθείτε με ξεχωριστή Πολιτική κατά τη δήλωση της συμμετοχής σας

 

Τέλος, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από τη συγκατάθεση σας, για την αποστολή ενημερωτικών email σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλείας. Στις περιπτώσεις που μας έχετε δώσει την άδειά σας, για να το πράξουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα εκείνα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να σας παράσχουμε πληροφορίες, σχετικές με τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Θα ζητάμε πάντοτε τη συγκατάθεσή σας, για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο.

 

 

9. Μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες (Εκτελούντες την Επεξεργασία) με σκοπό:

 

 1. α. να επιβεβαιώσουμε ή να διορθώσουμε τα στοιχεία που γνωρίζουμε για εσάς.

   

 2. β. να αποτρέψουμε περιπτώσεις απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και την τέλεση άλλων εγκλημάτων, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που γνωρίζουμε για εσάς.

   

 3. γ. να διεξάγουμε έρευνα για εσωτερική χρήση μας.

   

 4. δ. να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, για παράδειγμα την ανταλλαγή των Προσωπικών σας Δεδομένων με τις αστυνομικές αρχές ή άλλους φορείς, για την αποτροπή και την πρόληψη της απάτης.

   

 5. ε. να ασκηθεί έλεγχος στην εταιρεία μας.

   

 6. ζ. να σας παράσχουμε πληροφορίες, σχετικές με εμάς, με τα σεμινάρια μας, και με τις ειδικές προσφορές και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

   

 7. η. να εκπληρωθούν άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί, όπως η ανάπτυξη προϊόντων και η διαχείριση ιστοσελίδων.

   

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές καθώς και με και άλλα τρίτα μέρη που μας βοηθούν να παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε εσάς. Για παράδειγμα, μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 

 1. α. προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή το κανονιστικό πλαίσιο της Εποπτικής Αρχής ,οι κανόνες της οποίας εφαρμόζονται στην εταιρεία μας

   

 2. β. με εταιρείες που εκτυπώνουν και διανέμουν ταχυδρομικές αποστολές ή, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, ή με εταιρείες που εκτελούν ενέργειες μάρκετινγκ για λογαριασμό μας.

Όταν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους που εκτελούν επαγγελματικές υπηρεσίες για εμάς, (Εκτελών την Επεξεργασία) απαιτούμε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μόνο για σκοπούς εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών.

 

 

10. Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

 

Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά για εμάς. Έχουμε καθιερώσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου:

 

 1. α. να προστατεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.

   

 2. β. να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να περιφρουρήσουμε τις πληροφορίες, και

   

 3. γ. να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα δεδομένα σας, σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα ή χαμένα σε κατάσταση αποκατάστασης καταστροφών.

   

 

Όπου ενδείκνυται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση ή άλλα μέτρα ασφαλείας που θεωρούμε κατάλληλα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, επανεξετάζουμε τις διαδικασίες ασφαλείας μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διερευνούμε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και να αναζητούμε ενημερωμένες μεθόδους. Αλλά, παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν μπορεί να είναι τέλειο ή αδιαπέραστο.

 

 11. Άμεση Προώθηση Υπηρεσιών

 

Σας δίνουμε την ευκαιρία να λαμβάνετε ενημερώσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών από εμάς, καθώς επίσης και ειδικές προσφορές ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Θα αποστέλλουμε κανονικά απευθείας ενημερώσεις, χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά τη σύναψη της συνεργασίας μας.

 

Αν θέλετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοιου είδους ενημερώσεις, σας παρέχονται απλοί τρόποι να το κάνετε αυτό. Κάθε φορά που λαμβάνετε άμεση ενημέρωση προώθησης υπηρεσιών, θα σας γνωστοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας. Παράλληλα μπορείτε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των στοιχείων σας για προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@electriclife.gr ανά πάσα στιγμή.

 

12. Διαβίβαση Δεδομένων σε άλλες χώρες

 

Η Εταιρεία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες για τις επεξεργασίες που πραγματοποιεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας ή στις περιπτώσεις που είναι Εκτελών την επεξεργασία

 

 13. Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

 

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

 

Οι περίοδοι διατήρησης έχουν οριστεί σύμφωνα με:

 

 1. α. Τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις για τη διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

   

 2. β. Τα χρονικά όρια της παραγραφής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

   

 3. γ. Πιθανές αντιδικίες

   

 4. . Κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις οικείες αρχές προστασίας δεδομένων καθώς και από άλλες εποπτικές αρχές

   

 

Καταστρέφουμε τα δεδομένα, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στις πολιτικές μας, με ασφάλεια.

 

Σε περίπτωση που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορείτε να προσδιοριστείτε με ή από αυτά με κανένα τρόπο.

 

14. Τα δικαιώματα σας με βάση την Νομοθεσία

 

α. Δικαίωμα ενημέρωσης

 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και σχετικά με τα Δικαιώματα σας. Για τον λόγο αυτό σας παρέχουμε την παρούσα Πολιτική

 

 

β. Δικαίωμα Πρόσβασης

 

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφόσον τα επεξεργαζόμαστε) καθώς και σε άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες (αντίστοιχες με αυτές που παρέχονται στο παρόν Παράρτημα). Έτσι, μπορείτε να λαμβάνετε γνώση και να ελέγχετε εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

γ. Δικαίωμα διόρθωσης

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 

 

δ. Δικαίωμα διαγραφής

 

Έχετε το δικαίωμα, γνωστό και ως «δικαίωμα της λήθης» να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας. Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Η εταιρεία μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει ή έχει άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσει.

 

 

ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 

Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να «αποκλείσετε» ή να περιορίσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις επεξεργαστούμε περαιτέρω. Διατηρούμε καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο περιορισμός θα εφαρμόζεται εφεξής.

 

 

στ. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

 

Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.

 

ζ. Δικαίωμα Αντίρρησης

 

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, στις οποίες και προβαίνουμε μόνο με την συγκατάθεση σας.

 

15. Τροποποίηση του παρόντος

 

Είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιώδη τροποποίηση του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή του τρόπου με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε ή τα μοιραζόμαστε, θα ενημερωθείτε γι’ αυτό με μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email).

 

 

16. Περισσότερες Πληροφορίες

 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με την παρούσα Πολιτική ή έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας :

 

ΑΘΗΝΑ

 

Πολυμνίας 6, 15344 – Γέρακας | τηλ. 210 6925680 | email: info@electriclife.gr

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Ιλιάδος 10, 54641 – Θεσσαλονίκη | τηλ. 2310 810003 | email: info@electriclife.gr

 

Εάν είστε δυσαρεστημένοι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σχέση με τον τρόπο που συλλέγουμε, μοιραζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται ανωτέρω. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, διατηρείτε το δικαίωμα σας να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr